Pracowaliśmy między innymi dla następujących JST
NASZE USŁUGI

Strategie rozwoju gospodarczego
Strategie rozwiązywania problemów społecznych
Lokalne plany rozwoju
Lokalne programy rewitalizacji
Wieloletnie programy finansowe
Wieloletnie programy inwestycyjne
Programy profilaktyki zdrowia

Program ochrony środowiska
Program ochrony zabytków
Program niskiej emisji
Program rozwoju przedsiębiorczości
Program ochrony zabytków
Programy cyberbezpieczeństwa
Programy komunikacji społecznej

Program zarządzania procesami CAF
Program doskonalenia kompetencji kadr
Program zarządzania jakością PN-EN 9001:2015
Program oceny skuteczności usług komunalnych
Studia wykonalności projektów inwestycyjnych
Analizy taksonomiczne (TMR) poziomu rozwoju społeczno-gosodarczego