O NAS
Naszą misją jest wspieranie JST w efektywnym zarządzaniu i budowaniu demokracji lokalnej
Firma VOTER PR, od 1997 roku ugruntowuje swoją reputację jako godny szacunku partner na rynku usług, oferując dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) programy rozwoju lokalnego przyczyniające się do transformacji gospodarczej i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Firmę tworzą ludzie doskonale przygotowani do współpracy z samorządem lokalnym, dysponujący praktycznym doświadczeniem w pracy na rzecz JST oraz międzynarodowymi certyfikatami, między innymi Logal Government Prtnership Programme LGPP-USAID, UN-HABITAT, Institute for Hausing and Urban Development Studies-Rotterdam, Deutsche Mnagement-Akademie-Celle.
Naszą misją jest świadczenie usług rozumianych nie tylko jako dostarczenie gotowego programu, ale jako uczestniczenie naszych ekspertów w procesie tworzenia tych dokumentów z szerokim udziałem społeczności lokalnej, wspierając w ten sposób samorząd terytorialny w efektywnym zarządzaniu oraz budowaniu demokracji lokalnej.
O NAS
Naszą misją jest wspieranie JST w efektywnym zarządzaniu i budowaniu demokracji lokalnej
Firma VOTER PR, od 1997 roku ugruntowuje swoją reputację jako godny szacunku partner na rynku usług, oferując dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) programy rozwoju lokalnego przyczyniające się do transformacji gospodarczej i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Firmę tworzą ludzie doskonale przygotowani do współpracy z samorządem lokalnym, dysponujący praktycznym doświadczeniem w pracy na rzecz JST oraz międzynarodowymi certyfikatami, między innymi Logal Government Prtnership Programme LGPP-USAID, UN-HABITAT, Institute for Hausing and Urban Development Studies-Rotterdam, Deutsche Mnagement-Akademie-Celle.
Naszą misją jest świadczenie usług rozumianych nie tylko jako dostarczenie gotowego programu, ale jako uczestniczenie naszych ekspertów w procesie tworzenia tych dokumentów z szerokim udziałem społeczności lokalnej, wspierając w ten sposób samorząd terytorialny w efektywnym zarządzaniu oraz budowaniu demokracji lokalnej.
NASZE PUBLIKACJE
Eksperci VOTER PR są współautorami następujących publikacji książkowych
Strategia Rozwoju Gospodarczego Miast i Gmin, MUNICIPIUM SA , 1999r.
Przewodnik , który w przystępny i syntetyczny sposób opowiada na pytania związane z rozwojem gospodarczym w gminie. Autorzy wyjaśniają w nim podstawowe definicje, omawiają rolę społeczności lokalnej w planowaniu i wdrażaniu rozwoju oraz szczegółowo przedstawiają ośmioetapowe podejście do rozwoju gospodarczego w gminie. Podejście to opiera się na dokładnej analizie lokalnego środowiska, identyfikacji problemów, analizie SWOT, opracowaniu projektów, ich realizacji i monitoringu.
Strategiczne Planowanie Rozwoju Gospodarczego, MUNICIPIUM SA, 2000r.
Książka jest przewodnikiem po procesach planowania i wdrażania rozwoju gospodarczego w miastach i gminach. Opiera się na ośmioetapowym podejściu stosowanym z sukcesem w ramach prac doradczych LGPP w gminach partnerskich programu. Można się z niej dowiedzieć m.in.: w jaki sposób organizować społeczny komitet ds. rozwoju, jak badać sytuacje gospodarczą w gminie, jak rozpoznawać szanse i zagrożenia rozwoju, jak formułować cele, programy i zadania oraz jak wdrażać uchwaloną prze Rade Gminy strategię.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Dziedzinie Usług Komunalnych, MUNICIPIUM SA, 1999r.
Publikacja przedstawia wprowadzenie teoretyczne oraz definicje pojęć i ram prawnych prywatyzacji usług publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), to jest zawierania umów na dostarczanie usług z podmiotami prywatnymi , np. spółek z udziałem kapitału komunalnego i prywatnego lub prywatyzacji majątku. Ponadto zawiera kilkanaście udanych przykładów prywatyzacji usług publicznych z polskich miast i gmin, a także najważniejsze postanowienia i klauzule, które musza być zawarte w umowie pomiędzy prywatnym inwestorem lub dostarczycielem usług a samorządem, jak również wzory umów dla wybranych sektorów gospodarki komunalnej.